Talis in het kort

Talis staat voor Teaching and Learning International Survey en is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving. Talis geeft leraren en schoolleiders de kans zich uit te spreken over hun vak en hun school en levert door (internationale) vergelijkingen waardevolle inzichten op. Aan Talis 2018 doen 48 landen mee. Nederland doet voor de derde keer mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor de eerste keer in het basisonderwijs.


Talis 2018 biedt leraren en schoolleiders de mogelijkheid zich uit te spreken over hun eigen professie en werkomstandigheden en zo een bijdrage te leveren aan nationale beleidsontwikkeling. Tevens krijgen leraren en schoolleiders een terugkoppeling van de resultaten van de eigen school, afgezet tegenover andere scholen in Nederland.


In Nederland wordt Talis 2018 ondersteund door AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv, Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, het ministerie van OCW en het NRO.