Verbeter de carrièrestructuur voor leraren

De OESO heeft in mei 2016 de Education Policy Review van Nederland uitgebracht. In deze review heeft de OESO veelvuldig gebruik gemaakt van data afkomstig uit Talis 2013. In het rapport staat onder andere dat in Nederland de carrièrestructuur voor leraren nog onderontwikkeld is. De versterking van de functiemix heeft wel beloningsvariatie gebracht, maar geen variatie in carrièremogelijkheden.

 

Verbetering van de carrièrestructuur voor leraren vormt een belangrijk onderdeel van het advies dat in juli 2016 is uitgebracht door de studiegroep Duurzame Groei.[1] Voor dit advies, dat bestemd is voor een volgend kabinet, is onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit Talis 2013. Carrièrepaden voor leraren zouden beter kunnen worden gefaciliteerd aan de hand van:

  1. Scholingsvouchers voor specialisatie in een bepaalde track zoals leraar-ontwerper, leraar-mentor/ coach, leraar-onderzoeker en ict-specialist;
  2. Extra tijd voor docenten om zich bezig te houden met specialistische werkzaamheden, bijvoorbeeld behorende bij een bepaalde track;
  3. Het toevoegen van posities in hogere salarisschalen.

 

Volgens dit advies is ook een intensiever startersprogramma noodzakelijk om de begeleiding van startende leraren op het gewenste niveau te brengen. Hierin kan worden voorzien door middel van een driejarig programma met meer ondersteuning vanuit de lerarenopleiding en een getrainde coach vanuit de school.

 

[1]       Kiezen voor duurzame groei; rapport Studiegroep Duurzame Groei, juli 2016. Dit rapport is tot stand gekomen op basis van  de inbreng van ambtelijke werkgroepen. Daarnaast  zijn externe deskundigen geconsulteerd.