Twee maanden onderweg, hoe staat het ervoor?

Na maanden van voorbereiding is afgelopen januari de enquête uitgezet die tot eind mei in bijna 50 landen over de hele wereld ingevuld zal worden door schooldirecteuren en leerkrachten. Het uiteindelijke doel van Talis, hét OESO-onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, is het genereren van concrete inzichten die leiden tot de verhoging van de kwaliteit in het onderwijs. Er gelden echter strikte responsvereisten: we moeten maar liefst 75% respons halen op school- en op leraar niveau om meegenomen te worden in de internationale analyses. Gaan we dat halen?

Het wordt lastig. Van de geselecteerde basisscholen heeft 72% (140 basisscholen) nu toegezegd mee te willen doen. Echter, omdat niet alle scholen ook daadwerkelijk al hebben deelgenomen aan de enquête, komen we uit op 51% 'gerealiseerde respons'. In het voortgezet onderwijs doet 85% van de geselecteerde scholen mee (120), en is op dit moment 50% gerealiseerd. We zijn er dus nog niet en kunnen elke aanmelding goed gebruiken!

Laat leraren en schoolleiders zich uitspreken over hun vak en hun school en draag met deze waardevolle inzichten bij aan de verhoging van de kwaliteit in het onderwijs, op uw school, in Nederland en daarbuiten. Meld uw school voor het einde van maart aan door een mail te sturen naar talis@ecorys.com. De enquête staat open tot 27 mei.

Ongeacht of Nederland meegenomen wordt in het internationale rapport ontvangen deelnemende scholen een schoolrapportage waarin hun resultaten worden vergeleken met die van de andere scholen (voorwaarde is dat minimaal 50% van de leraren heeft deelgenomen (75% bij een school met minder dan 10 leraren)).