Terugblik – Talis 2018 on tour

Afgelopen maand is het Nederlandse Talis team veelvuldig aanwezig geweest bij evenementen waar zij in gesprek gingen met leraren en schoolleiders om het belang van deelname aan Talis 2018 onder de aandacht te brengen.

 

NRO Congres

Op 1 november 2017 gaf het Nederlandse Talis team een sessie op het NRO Congres: Talis, lessen van over de hele wereld. Voorop in deze sessie stond te bespreken hoe internationale inzichten ten goede kunnen komen aan scholen. Tijdens de sessie is gesproken over de resultaten die Talis 2013 heeft opgeleverd en hoe de inzichten van Talis 2013 op schoolniveau bijdroegen aan ontwikkelingen in de deelnemende scholen.  Vervolgens was er ruimte voor inbreng van de deelnemers en werd er gediscussieerd over onder andere de manier waarop internationale inzichten nog meer ten goede kunnen komen aan scholen in Nederland en op welke wijze leraren, schoolleiders en besturen deze kennis ook concreet kunnen inzetten. Ook is gesproken over de meerwaarde van internationaal onderzoek voor scholen en het onderwijs in het algemeen.

 

NST VO

Op 11 november 2017 vond de Nationale Schoolleiders Top voor het Voortgezet Onderwijs plaats in DeFabrique in Utrecht. Tijdens deze inspirerende dag ontmoetten honderden schoolleiders uit heel Nederland, onderwijsexperts, politici en mensen uit het bedrijfsleven, wetenschap, sport en cultuur uit het netwerk van NL2025 elkaar. Daarnaast was er ruime gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over leiderschap. Het Nederlandse Talis team was aanwezig in de speciaal hiervoor ingerichte “huiskamer” van het congres waar de aanwezigen de kans hadden om in gesprek te gaan met partners uit het veld.

 

ALV PO Raad

Donderdag 23 november 2017 werd de Algemene Leden Vergadering van de PO-Raad in het Antropia centrum in Driebergen georganiseerd. Hier ontmoetten bestuurders en stafmedewerkers van het primair onderwijs elkaar en presenteerde de PO-Raad haar nieuwe strategische agenda aan de leden. Ook werden de leden geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Het Nederlandse Talis team was aanwezig met een stand waar zij in gesprek gingen met bestuurders van basisscholen om het belang van deelname aan Talis 2018 te agenderen. In 2018 doet Nederland namelijk voor het eerst mee met het basisonderwijs. Veel bestuurders waren overtuigd van de noodzaak en gaan hun best doen om hun scholen hier ook van te overtuigen.

 

WMS-congres

De Stichting Onderwijsgeschillen en het project 'Versterking medezeggenschap' organiseerden op 29 november 2017 het jaarlijkse WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Tijdens het congres verzorgden diverse onderwijsorganisaties workshops en lezingen over actuele thema’s en vraagstukken rondom medezeggenschap die aansloten bij de dagelijkse onderwijspraktijk. De doelgroep voor het WMS-congres betrof voornamelijk leden van de (G)MR, zowel ouders als personeel en leerlingen, OPR, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden uit het funderend onderwijsveld.

Tussen de workshops en lezingen door was het voor de deelnemers mogelijk om een bezoek te brengen aan de informatiemarkt. Hier was Talis 2018 aanwezig met een mooie stand. Gedurende het congres ging het Nederlandse Talis team in gesprek met leraren die actief zijn in de medezeggenschap en ook ouders gaven veel blijk van interesse aan de thematiek van Talis 2018. Eén van de thema’s die aan bod komt tijdens Talis 2018 is namelijk het belang van een (G)MR in de school en de waardering die leraren ontvangen voor hun werkzaamheden in de medezeggenschap.