Talis is aanwezig bij De Staat van het Onderwijs

Op 11 april vond het jaarlijkse congres van de Inspectie voor het Onderwijs plaats, De Staat van het Onderwijs 2018. Hierbij worden de trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren gepresenteerd. Dit jaar ging er extra aandacht uit naar de toenemende sociaal-economische segregatie die de inspectie constateert, die leidt tot kansenongelijkheid.

Het Nederlandse Talis-team (Sabine Severiens, Marieke Meeuwisse en Kim Ouwehands vanuit de Erasmus Universiteit en Eva van der Boom vanuit MOOZ) heeft op basis van de data van Talis 2013 nader onderzocht in hoeverre het lesgeven op scholen met veel diversiteit (taal en sociaal-economische status) verschilt van het lesgeven op scholen met weinig diversiteit. De conclusie is dat leraren die lesgeven op scholen met veel leerlingen uit lage SES gezinnen minder tevreden zijn met hun beroep, minder vertrouwen hebben in hun eigen kunnen in de klas, hun relatie met de leerlingen minder positief ervaren en meer behoefte hebben aan professionalisering op het terrein van diversiteit. De resultaten zijn gepresenteerd op De Staat van het Onderwijs.