Schoolterugkoppeling eerste resultaten TALIS uiterlijk 26 juni gedeeld

De eerste resultaten van TALIS 2018 worden op 19 juni aanstaande gepubliceerd. Naast de rapportage die opgeleverd wordt door de OESO, ontvangen de deelnemende scholen een terugkoppeling van hun individuele resultaten ten opzichte van het gemiddelde. Deze terugkoppeling wordt in de week na het publiceren van de OESO-rapportage verstuurd. Vanwege de grote groep scholen, worden de rapportages gefaseerd verstuurd. Als u hebt deelgenomen, kunt u uw schoolrapportage uiterlijk 26 juni verwachten.