Schoolleidersregister PO besteedt aandacht aan Talis 2018

Zij besteden hierin onder andere aandacht aan de inzichten die Talis 2018 opleveren voor deelnemende scholen. Deelnemende scholen ontvangen allen een terugkoppeling van de resultaten op schoolniveau, die worden afgezet tegen zowel het Nederlandse als het internationale gemiddelde. Deze resultaten kunnen inzicht geven in de verbeterpunten die schoolleiders met hun leraren concreet kunnen oppakken. Lees het volledige nieuwsbericht hier.