Promotie – Talis 2018 in tijdschriften

Daarnaast heeft het Nederlandse Talis team ook verschillende artikelen in diverse vakbladen gepubliceerd. Hierover kunt u hieronder meer lezen.

Van Twaalf tot Achttien

In de november editie van het blad Van Twaalf tot Achttien is een artikel verschenen over alle inspirerende inzichten die deelname aan Talis 2018 oplevert. Van Twaalf tot Achttien schrijft voor de hele school; voor docenten, docententeams en management. Het artikel van Talis 2018 besteedt onder meer aandacht aan de resultaten van Talis 2013, maar ook aan de vraag wat Nederland nu daadwerkelijk met deze resultaten heeft gedaan. Ook worden de eerste resultaten van de testfase (de zogenaamde Field Trial) van Talis 2018 besproken. Het betreffen indicatieve resultaten, maar geven wel een kijkje in de resultaten die u van het hoofdonderzoek van Talis 2018 kunt verwachten. Ook worden in het artikel schoolleiders en leraren van middelbare scholen in Nederland opgeroepen om mee te doen aan Talis 2018 om ook van deze editie een succes te maken. Het hele artikel is te lezen in de nieuwste editie van Van Twaalf tot Achttien.

PO Management

In de negende editie van PO Management, een blad voor professionals in het primair onderwijs, is vorige week een groot artikel over Talis 2018 verschenen. Heeft u het gezien? Het blad informeert directeuren en bestuurders in het primair onderwijs op praktische wijze over het werken aan schoolontwikkeling en professionalisering. Het basisonderwijs doet voor de eerste keer mee aan Talis 2018, voor het voortgezet onderwijs is dit al de derde keer (2008 en 2013). Het vier pagina’s tellende artikel over Talis 2018 schrijft onder andere over de inzichten die deelname van schoolleiders en leraren in het basisonderwijs aan Talis 2018 oplevert door de vergelijkingen met andere landen. 

Onlangs is er ook nog een artikel over Talis 2018 in Direct verschenen, het blad van CNV Onderwijs. En in december staat er een oproep tot deelname aan Talis 2018 in het blad Didaktief, het onafhankelijke vakblad voor leraren en leidinggevenden, onderzoekers en beleidsmedewerkers in het onderwijs.