Nog 2 maanden te gaan

Met de start van april zijn we aangekomen bij de een-na-laatste maand van het Talis 2018 onderzoek. Talis 2018 is hét OESO-onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Nog tot 27 mei hebben schooldirecteuren en leerkrachten de tijd om de vragenlijsten in te vullen die inzichten genereren die leiden tot een verhoging van de kwaliteit in het onderwijs. Dat de vragenlijsten ingevuld worden is van groot belang. Om meegenomen te worden in de internationale vergelijking met bijna 50 landen over de hele wereld moeten we maar liefst 75% respons halen op school- en op leraar niveau.

Waar staan we nu?

Van de geselecteerde basisscholen heeft 73% (141 basisscholen) nu toegezegd mee te willen doen. Echter, omdat niet alle scholen ook daadwerkelijk al hebben deelgenomen aan de enquête, komen we uit op 57% 'gerealiseerde respons'. In het voortgezet onderwijs doet 88% van de geselecteerde scholen mee (120), en is op dit moment 61% gerealiseerd. We zijn er dus nog niet!

Op de valreep nog je school aanmelden voor Talis 2018? Mail naar Talis_NLD@ecorys.com.

Ongeacht of Nederland meegenomen wordt in het internationale rapport ontvangen deelnemende scholen een schoolrapportage waarin hun resultaten worden vergeleken met die van de andere scholen (voorwaarde is dat minimaal 50% van de leraren heeft deelgenomen (75% bij een school met minder dan 10 leraren)).