Nieuwsbrief-item van PO Management over Talis 2018

Hierbij worden scholen opgeroepen om deel te nemen aan Talis en wordt ook het filmpje van het Nederlandse Talis-team voor de deelnemende leraren weergegeven. Daarnaast kunt u lezen wat de toegevoegde waarde van het schoolrapport is voor deelnemende scholen. Lees het nieuwsbericht hier.