Nieuwe Teaching-In-Focus over TALIS Video Study

In deze editie wordt aandacht besteed aan een nieuw onderzoeksproject, genaamd de TALIS Video Study.

Met dit onderzoek beoogt de OESO inzicht te krijgen in welke verschillende onderwijspraktijken er worden gebruikt in verschillende landen, hoe deze met elkaar samenhangen en welke het meest gerelateerd zijn aan de (cognitieve en niet-cognitieve) resultaten van leerlingen.

De studie maakt gebruik van video observaties om letterlijk te kunnen vastleggen hoe onderwijs in verschillende landen eruitziet. Deze videobeelden in combinatie met vragenlijsten (die worden ingevuld door zowel leraren als leerlingen), beoordelingen van leerlingen en het lesmateriaal moeten een zo volledig mogelijk beeld gaan geven van het lesgeven in de verschillende landen.

Aan de studie nemen acht landen deel, namelijk Chili, China (Shanghai), Colombia, Duitsland, Japan, Mexico, Spanje en Groot-Brittannië.

De TALIS Video Study is een grootschalig onderzoek waarbij internationale en nationale experts uit verschillende vakgebieden betrokken zijn: pedagogiek, survey methodes, video observaties etc. De studie neemt naar verwachting vier jaar tijd in beslag, het vergelijkende eindrapport wordt in 2020 gepresenteerd. Hierin staan de opvallende conclusies beschreven die per land naar voren zijn gekomen tijden de studie, gekoppeld aan de technische onderbouwing van de methodologie.

Bekijk de Teaching-In-Focus hier.