Kamerbrief over de resultaten uit Talis 2013

De Kamerbrief die in 2014 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer is verstuurd laat zien dat Talis 2013 daadwerkelijk heeft bijgedragen aan aanpassingen op beleidsniveau. In de brief staan de belangrijkste bevindingen uit het rapport van Talis 2013 met daarna ook de beleidsreacties op de aanbevelingen van de OESO. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod, bijvoorbeeld de werktevredenheid, scholing, beoordeling en feedback, en de werkomstandigheden van leraren. 

 

Zo valt er onder andere in de brief te lezen dat een belangrijke aanbeveling uit Talis 2013 is dat leraren de gelegenheid moeten krijgen om zich voortdurend te blijven scholen. En dat de leraar zijn of haar expertise kan benutten voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het bieden van maatwerk aan leerlingen. Daarnaast is volgens Talis 2013 samenwerking tussen leraren belangrijk. Deze activiteiten moeten worden gestimuleerd omdat daarmee het vertrouwen in het eigen kunnen van de leraren wordt versterkt. Lees de gehele Kamerbrief hier.