How can professional development enhance teachers’ class practices?

De nieuwe Teaching in Focus staat weer online! Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van de omvangrijke OESO rapporten. Dit keer gaat het over de bijdrage van professionele ontwikkeling van leraren aan hun strategieën om het leren in de klas te bevorderen onder hun leerlingen.

 

De strategieën om het leren inde klas te bevorderen lijken ervan te profiteren wanneer leraren deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten. Echter blijkt dat slechts een klein deel van de leraren hieraan heeft deelgenomen. De kwaliteit van het onderwijs kan verbeterd worden door de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling te vergroten.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het artikel klik hier.