Gaat het Nederland lukken?

Gaat het Nederland lukken om opgenomen te worden in de rapportage van hét OESO-onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, samen met bijna 50 andere landen?

Nog tot 27 mei hebben schooldirecteuren en leerkrachten van deelnemende scholen de tijd om de Talis2018 vragenlijsten in te vullen, die inzichten genereren die leiden tot een verhoging van de kwaliteit in het onderwijs. Gaat het hen lukken om ervoor te zorgen dat Nederland opgenomen wordt in de rapportage van hét OESO-onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, samen met bijna 50 andere landen?

Dat de vragenlijsten ingevuld worden is van groot belang. Om meegenomen te worden in de internationale vergelijking moeten we maar liefst 75% respons halen op school- en op leraar niveau. Van de geselecteerde basisscholen heeft inmiddels 73% (141 basisscholen) nu toegezegd mee te willen doen. Echter, omdat niet alle scholen ook daadwerkelijk al hebben deelgenomen aan de enquête, komen we uit op 59% 'gerealiseerde respons'. In het voortgezet onderwijs doet 88% van de geselecteerde scholen mee (129), en is op dit moment 66% gerealiseerd. We zijn er dus nog niet!