Een vliegende start: verbetering van het stelsel van initiële lerarenopleidingen

Het is belangrijk dat landen een goed stelsel van initiële lerarenopleidingen ontwikkelen en onderhouden om ervoor te zorgen dat leraren zich hun gehele loopbaan blijven ontwikkelen.

De OESO heeft een studie naar deze stelsels uitgevoerd in zeven verschillende landen en beoordeeld in hoeverre beleidshervorming leidde tot effectievere lerarenopleidingen. Het rapport wat op basis van deze studie is uitgekomen beschrijft de voornaamste uitdagingen en stelt verschillende strategieën voor. De belangrijkste punten uit dit rapport kunnen als volgt worden samengevat:

- Stelsels van initiële lerarenopleidingen vormen de eerste stap naar een continu proces van de ontwikkeling van leraren en omvatten meerdere factoren en criteria.

- Ondersteuning van productie, verspreiding en gebruik van kennis van beleid en toepassingen over deze stelsels is nodig voor het creëren van stelsels gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

- Om de hoeveelheid benodigde leraren in te kunnen schatten en klaar te kunnen stomen voor de toekomst is het belangrijk om gebruik te maken van de verschillende data die is verzameld over deze stelsels. 

- Het up to date houden van kennis en vaardigheden van leraren vereist collectieve reflectie met scholen.

- Een cultuur van continue ontwikkeling vereist professionele ontwikkeling van leraren in een vroeg stadium van hun loopbaan.

- Effectief beleid op deze stelsels vereist een gedeeld beeld over de continue ontwikkeling van leraren, strategische toepassing van kennis over deze stelsels en genoeg capaciteit.

Lees hier meer over het onderzoek.