Do new teachers feel prepared for teaching?

De nieuwe Teaching in Focus staat weer online! Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van de omvangrijke OESO rapporten. Dit keer wordt aandacht besteed aan startende leraren.


Startende leraren lijken succesvoller te zijn wanneer ze goed voorbereid voor de klas staan. De eerste periode van het lesgeven blijkt stressvol te zijn omdat ze met nieuwe uitdagende situaties te maken krijgen.


Resultaten van analyses op data van TALIS 2013 wijzen erop dat er op de lerarenopleidingen relatief veel aandacht wordt besteed aan inhoudskennis, maar weinig aandacht aan pedagogische kennis en ervaring in het daadwerkelijk lesgeven. Hervorming in het curriculum van de lerarenopleiding moet doorgezet worden om leraren te voorzien van voldoende pedagogische kennis en ervaring voor de klas. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is het tevens belangrijk voorwaarden te verschaffen waarin leraren kunnen blijven groeien en zichzelf ontwikkelen vanaf de eerste dagen dat ze voor de klas staan.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het rapport klik hier.