De Talis-krant staat online!

Hiervoor zijn verschillende personen geïnterviewd, zoals vertegenwoordigers van de PO Raad, VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, AVS, de Onderwijscoöperatie en het ministerie van OCW. Ook spraken we met schoolleiders en leraren die aan Talis 2013 deelnamen evenals schoolleiders en leraren die mee hebben gedaan aan de testfase van Talis 2018.

In de Talis-krant kunt u lezen over de resultaten van Talis 2013 in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland én wat hier mee is gedaan. Daarnaast wordt ook ingegaan op de resultaten uit de testfase van Talis 2018 waaraan scholen uit zowel het basisonderwijs als de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebben deelgenomen. De sociale partijen die deelname aan Talis 2018 onderschrijven, geven uitleg over waarom deelname zo belangrijk is voor Nederland. Onder andere de PO-Raad, VO-raad, FvOv, CNV Onderwijs en de AOb komen aan het woord. Lees en download de Talis-krant hier.

Eerder heeft het Nederlandse Talis-team ook de Talis-brochure gepubliceerd. Die vindt u hier.