De PO-Raad ondersteunt deelname aan Talis 2018

In het nieuwsbericht wordt onder andere ingegaan op het belang van een internationale vergelijking in het primair onderwijs. Daarnaast wordt er ingezoomd op de resultaten uit de testfase van Talis 2018 dit voorjaar, waaraan verschillende basisscholen in Nederland hebben meegedaan. Het nieuwsbericht is hier te lezen.