De OESO beoordeling van schoolvoorzieningen: Samen werken en leren

Op 14 november 2019 heeft de OESO haar rapport over de voorzieningen van de school uitgebracht. Het effectief gebruik van voorzieningen is een beleidsprioriteit van alle landen die bij de OESO zijn aangesloten. Dit rapport verkent hoe voorzieningen kunnen worden bestuurd, verspreid, gebruikt en beheerd om de kwaliteit, gelijkheid en efficiëntie van het onderwijs te verbeteren. U kunt het rapport hier downloaden.