Vlaams nationaal Talis-rapport - deel 1

Vlaanderen heeft een uitgebreid nationaal rapport uitgebracht over het eerste deel van de Talis-uitkomsten. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt regelmatig een vergelijking gemaakt met Nederland. Zie hier voor de eerste volume van het Vlaams nationaal rapport. Het tweede deel wordt tegelijkertijd met het tweede deel van het internationale rapport van de OESO uitgebracht in maart 2020.

Nederland heeft ervoor gekozen om de rapportage niet op te knippen, maar integrale rapporten (voor basis- en voortgezet onderwijs) uit te brengen. Dit betekent wel dat onze nationale rapporten pas in maart 2020 gepubliceerd mogen worden.