Schoolcompositie en kenmerken van docentkwaliteit op VO-scholen

De tevredenheid van docenten (met de werkomgeving en het beroep) en kenmerken van docentkwaliteit (vertrouwen in eigen kunnen, disciplinair klimaat en docent-leerling relatie) op VO-scholen verschillen naar schoolcompositie.

Uit onderzoek op basis van Talis 2013 blijkt dat docenten op de scholen zonder leerlingen met een lage SES meer tevreden zijn. Daarnaast hebben docenten die lesgeven op scholen zonder leerlingen met een lage SES meer vertrouwen in hun kunnen en hebben ze betere relaties met hun hun leerlingen. Het onderzoek toont verder aan dat er geen verband is tussen scholen met veel leerlingen die een andere thuistaal spreken en de tevredenheid van docenten en de onderzochte kenmerken. Een ander resultaat is dat op scholen met een beperkt percentage leerlingen met een lage sociaaleconomische achtergrond of een andere thuistaal, de behoefte aan professionalisering op het gebied van diversiteit groter is, vooral bij beginnende docenten.

Lees hier meer over het onderzoek.