School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013

In september 2016 heeft de OESO op basis van de resultaten uit Talis 2013 een onderzoek uitgebracht over schoolleiderschap. Leiderschap wordt doorgaans gezien als een belangrijke factor in het ontwikkelen en onderhouden van professionele leergemeenschappen in scholen.

In het onderzoek van de OESO worden vier typen van schoolleiders/leiderschap onderscheiden: geïntegreerd leiderschap, inclusieve leiders, onderwijskundige leiders en administratief leiderschap. Het onderzoek toont verder aan op welke wijze het type leiderschap samenhangt met de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen en leercultuur op scholen (onderbouw voortgezet onderwijs).