Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession

In februari 2017 heeft OESO een rapport uitgebracht dat gebaseerd is op de resultaten van het Talis 2013. Het onderzoek focust zich op de invloed van pedagogische methodes en de invloed van kennis op het succes van leraren.

 

Het rapport beschrijft de leraar als een leer-specialist en stelt de pedagogische kennis en professionele houding van de leraar centraal in haar analyse. Centraal staat welke pedagogische methodes momenteel worden toegepast en waar deze op gebaseerd zijn. De vervolgvraag is in welke mate deze kennis up-to-date is. Een van de thema’s die aanbod komt in het onderzoek, is de rol van neurowetenschappen. Tevens wordt ingegaan op de rol van pedagogisch kennis in combinatie met de motivatie van een docent. Resultaten wijzen erop dat meer pedagogische kennis de motivatie van de docent verhoogt, waardoor de resultaten van de leerlingen verbeteren.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het artikel klik hier.