Kamerbrief ministerie OCW over TALIS

Vandaag is tevens de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de eerste uitkomsten van TALIS.