High-Quality Teacher Professional Development and Classroom Teaching Practices: Evidence from TALIS 2013

De OESO heeft in oktober 2016 een artikel uitgebracht over de bijdrage van professionele ontwikkeling van leraren aan hun strategieën om het leren in de klas te bevorderen onder hun leerlingen.

Resultaten van analyses op data van TALIS 2013 wijzen erop dat leraren die deelnemen in curriculumgerichte professionele ontwikkeling vaker zeggen een gevarieerd lesstrategie te hanteren. Hierop heeft tevens professionele ontwikkeling waarbij sprake is van sterke collegiale samenwerking tussen leraren, van actieve leervormen en die verspreid is over een langere periode een positief effect. Het artikel gaat nader in op het vóórkomen van professionele ontwikkeling met de genoemde kenmerken in de verschillende landen en de beleidsimplicaties die met deze bevindingen gepaard gaan. Klik hier voor het artikel.