‘Teaching Summit’ 2017

Vanaf donderdag 29 tot en met vrijdag 31 maart vindt het 7de International Summit on the Teaching Profession (ISTP) plaats in Edinburgh.

 

Leraren, schoolleiders, beleidsmakers, onderwijsbonden en experts van de ‘best presterende’ landen op het gebied van onderwijs komen bij elkaar om ideeën over effectieve maatregelen en praktijken uit te wisselen. Het thema luidt: “Empowering and Enabling Teachers to Deliver Greater Equity and Improved Outcomes for All”, hoe kunnen leraren ondersteund worden om (nog) effectiever te zijn in hun vak, zodat hun leerlingen zich optimaal ontwikkelen en kunnen excelleren?

 

In het achtergrondrapport van de OESO wordt nader ingegaan op de principes ‘excellence’ en ‘equity’. Er wordt gekeken naar onderwijssystemen die de beste prestaties leveren in termen van leeruitkomsten, maar waarbij ook in het oog wordt gehouden dat de verschillen tussen de ‘zwakke’ en ‘sterke’ leerlingen niet al te zeer uit elkaar lopen. Dit rapport vormt de cijfermatige basis voor de discussies die tijdens de top gevoerd worden. Klik hier voor het rapport.